Video

Đầu bếp quê một cục khi 3 lần tung trứng biểu diễn thất bại

Video

Đăng lúc 14:45 13-06-2022

"Quý khách đừng cười nữa! Tôi quê lắm rồi", đầu bếp said.

CHUYÊN MỤC