Chim gắp đá đập trứng để ăn

    Chim gắp đá đập trứng để ăn

    "Gì mà gắp đá gõ trứng cực quá vậy, tìm con gõ kiến mà kết bạn. Có việc như này cứ nhờ nó cho khỏe", một người xem hài hước bình luận.

    Video 04/11/2022