Shipper mong manh dễ vỡ

  Shipper mong manh dễ vỡ

  Shipper bây giờ mong manh lắm! "Mong manh" về thu nhập bèo bọt, cuộc sống bấp bênh, thậm chí "mong manh" cả về sự toàn vẹn của thân thể.

  Biếm Họa 20/02/2023
  Cổ tích buồn về… Tarzan thế kỷ 21

   Cổ tích buồn về… Tarzan thế kỷ 21

   Khi bạt ngàn những cánh rừng nguyên sinh trên khắp thế giới cứ lần hồi bị triệt hạ, giới họa sĩ biếm quốc tế bắt đầu kể về nỗi buồn của chàng “người rừng” Tarzan.

   Biếm Họa 11/12/2023