Biển tên đường Cần Thơ ghi cả thông tin... nghị quyết

    Biển tên đường Cần Thơ ghi cả thông tin... nghị quyết

    Cần Thơ vừa cho gắn một số biển tên đường mới, mỗi tấm biển có các thông tin chiều dài, điểm đầu - điểm cuối; năm sinh - năm mất; chức vụ; công trạng... của danh nhân. Ngoài ra trên các tấm biển này còn có cả thông tin nghị quyết của HĐND thành phố về việc đặt tên đường... Dư luận cho rằng điều này làm biển tên quá rối rắm và không cần thiết.

    Biếm Họa 06/11/2019