Cô gái đánh bida lỗ như hack

    Cô gái đánh bida lỗ như hack

    Thay vì đưa bi số 9 vào lỗ góc thì cô gái lại quyết định trình diễn kỹ thuật đưa vào bi số 9 lăn vào lỗ 10 khiến nhiều người xem phải trầm trồ.

    Video 06/03/2022