Chơi lớn... 64.000.000.000.000 đồng

    Chơi lớn... 64.000.000.000.000 đồng

    Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây đánh bạc online lớn nhất từ trước tới nay. Số tiền mà các con bạc giao dịch qua đường dây cờ bạc này lên đến 64.000 tỉ đồng!

    Biếm Họa 29/05/2020