Video

Đang chơi thấy bạn té, bé trai liền chạy tới đỡ xe giúp bạn

Video

Đăng lúc 03:16 26-05-2020

Hành động giúp bạn khi gặp nạn của bé trai, nhiều người chia sẻ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".

CHUYÊN MỤC