Video

Đàn vịt sáng nào cũng qua nhà xóm rủ bạn đi chơi

Video

Đăng lúc 15:14 31-03-2022

Một đàn vịt sáng nào cũng qua nhà hàng xóm đứng gọi bạn đi chơi. Đến chiều, ai về nhà nấy, sáng mai chúng lại gọi nhau đi tiếp.

CHUYÊN MỤC