Video

Đàn gà đứng cổ vũ 2 chú chó đánh nhau

Video

Đăng lúc 19:45 07-05-2022

"2 đứa solo xong chưa, trả chỗ cho tụi tao nào!", đàn gà said.

CHUYÊN MỤC