Chuyện lạ: Cây xăng đi chợ

    Chuyện lạ: Cây xăng đi chợ

    Khi biết giá xăng dầu sẽ tăng mạnh vào 28-5, nhiều cây xăng đã găm hàng, từ chối bán xăng với một lý do hài hước như mất điện, hư đồng hồ, đứt dây cô-roa, hết xăng, bận... đi chợ, đi đám giỗ...

    Biếm Họa 28/05/2020