Sự tích con lạc đà

    Sự tích con lạc đà

    Ngày xửa ngày xưa, ở một thành phố Dallas, bang Texas - miền viễn tây Hoa Kỳ, có hai con đà điểu đang sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chúng rủ nhau làm một chuyến du lịch đến Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam để nghỉ mát.

    Trạm Hoạt Hình 14/12/2019