Video

Đà điểu ngơ ngác nhìn anh chàng bắt chước dáng đi

Video

Đăng lúc 03:15 27-05-2020

Đà điểu ngơ ngác nhìn anh chàng chống nạnh đi dáng "cà giựt" rồi co chân bỏ chạy.

CHUYÊN MỤC