Video

Cuộc chiến giữa cua và bò cạp

Video

Đăng lúc 10:29 15-08-2021

Con cua dùng tung tuyệt chiêu 'phấn hương đoạt nhãn' để đưa bò cạp vào 'cơn mê' rồi hạ gục!

CHUYÊN MỤC