Nghiên cứu: người ăn thịt có sức khỏe tâm lý tốt hơn người ăn chay

    Nghiên cứu: người ăn thịt có sức khỏe tâm lý tốt hơn người ăn chay

    Theo một nghiên cứu vừa công bố trên tập san Critical Reviews in Food Science and Nutrition, những người tránh ăn thịt thường có sức khỏe tâm lý kém hơn người ăn thịt. Nghiên cứu không đưa ra bất cứ kết luận nào về mối quan hệ giữa hai thực tế này, mà chỉ ra rằng những người ăn chay có dễ có nguy cơ trầm cảm, âu lo và tự hoại hơn.

    Đời Cười 09/05/2020