Cú sốc đầu đời

    Cú sốc đầu đời

    Chơi trò ngồi xe lao dốc, 3 cậu bé không làm chủ được tốc độ ngã lộn nhào xuống mương khiến nhiều người xem phì cười.

    Video 21/03/2022