Ý thức 'tràn trề'

    Ý thức 'tràn trề'

    Hệ thống thoát nước vốn đã không chịu nổi những cơn mưa "cực đoan". Những hành động thiếu ý thức lại làm nó càng thêm quá tải...

    Biếm Họa 08/07/2022