Trào lưu mới của quan chức: Trả chức không trả nhà

  Trào lưu mới của quan chức: Trả chức không trả nhà

  Theo Bộ Xây dựng, hiện tại có 12 quan chức đã nghỉ hưu nhưng không chịu trả lại nhà công vụ tại khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đáng lưu ý thông báo đòi nhà đã được gửi tới 12 cựu quan chức này từ 2 đến 3 lần nhưng họ vẫn chưa chịu trả lại nhà công vụ.

  Biếm Họa 21/04/2020
  Camera an ninh phản chủ?

   Camera an ninh phản chủ?

   Camera an ninh không phát hiện được trộm cắp mà lại phát hiện ra những điều lạ lùng... Đó chính là việc làm sai quy định và chưa có tiền lệ xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng vừa qua: gắn camera tại nhà riêng lãnh đạo tỉnh.

   Trạm Hoạt Hình 01/10/2019
   Camera gì mắc dữ!

    Camera gì mắc dữ!

    Nhận thấy việc gắn camera an ninh tại nhà riêng các lãnh đạo là chưa phù hợp nên tỉnh S đã thống nhất các cá nhân trước đó được gắn camera phải xuất tiền túi để trả lại ngân sách.

    Biếm Họa 01/10/2019