Tiệm tạp hóa 6.0

  Tiệm tạp hóa 6.0

  Siêu thị giờ vẫn chỉ cà thẻ với quét mã, trong khi bà tạp hóa gần nhà tao đã ứng dụng công nghệ 6.0 rồi.

  Truyện Tranh 24/09/2021
  Mùa đòi nợ cuối năm đã đến

   Mùa đòi nợ cuối năm đã đến

   Cứ vào dịp cuối năm hoạt động đòi nợ, xù nợ, trốn nợ... lại diễn ra sôi động. Thành công của việc đòi nợ/trốn nợ hoàn toàn phụ thuộc vào "mồm mép" của chúng ta.

   Biếm Họa 27/01/2021