Bữa cơm mẹ nấu, vừa nấu vừa run

    Bữa cơm mẹ nấu, vừa nấu vừa run

    Qua kiểm tra, gần 50% mẫu rau quả ở các chợ đầu mối TP.HCM có dư lượng hóa chất, hơn 40% mẫu hải sản chứa kim loại nặng, nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép... Mong rằng các cơ quan hữu trách siết chặt quản lý để những "bữa cơm mẹ nấu" được an toàn hơn.

    Biếm Họa 18/07/2022