Cổ tích về cô giáo ngày nay

    Cổ tích về cô giáo ngày nay

    Trong nhiều trường hợp xung đột, mâu thuẫn giữa thầy cô giáo với học sinh, dường như ban giám hiệu nhà trường luôn xử ép giáo viên khiến họ chịu nhiều ấm ức...

    Biếm Họa 18/12/2023