Video

'Cô hồn lịch sự' chắp tay vái cảm ơn chủ nhà mới bê gà cúng

Video

Đăng lúc 11:35 05-09-2020

Chờ gia chủ thắp hương xong, nam thanh đến mâm cúng, chắp tay vái cảm ơn chủ nhà rồi mới bê con gà.

CHUYÊN MỤC