Video

Cô gái 'não cá vàng' đi tìm cây chổi kẹp trên nách

Video

Đăng lúc 20:15 21-07-2022

Cô gái đang quét sân tự nhiên cây chổi biến mất. Tới khi đánh rơi điện thoại, cô gái hốt hoảng vì thấy hai cây chổi.

CHUYÊN MỤC