Clip nhảm nhiều hơn rác

    Clip nhảm nhiều hơn rác

    Nhiều video nhảm nhí, độc hại trên YouTube nhận hàng triệu lượt xem trên, nhưng phần lớn đến từ trẻ em. Trách nhiệm của người lớn là phải dọn sạch những clip rác này.

    Biếm Họa 21/05/2021