Chồng cũ quyết phân chia tài sản bằng... kiếm Nhật!

    Chồng cũ quyết phân chia tài sản bằng... kiếm Nhật!

    David Ostrom- 40 tuổi, tại Kansas, Mỹ, tuyên bố trước tòa rằng vợ cũ của anh, chị Bridgette Ostrom- 38 tuổi, đã “hủy hoại chồng một cách hợp pháp.” Do đó, anh xin thời gian để rèn một thanh katana và một thanh đoản đao wakizashi để... thách đấu với vợ!

    Đời Cười 19/01/2020