Video

Chuột đại chiến với rắn hổ mang

Video

Đăng lúc 14:10 29-06-2021

Con chuột 'điếc không sợ súng' quyết đánh một trận sinh tử với rắn hổ mang.

CHUYÊN MỤC