Video

Chú ngỗng can ngăn 2 gà trống đánh nhau

Video

Đăng lúc 21:59 19-04-2022

"Anh xin các chú! Một điều nhịn chín điều lành", ngỗng said.

CHUYÊN MỤC