Tru Tiên và Yêu thú Corona

    Tru Tiên và Yêu thú Corona

    Nguy hiểm hơn trước khi Yêu Thú xâm nhập cơ thể người khỏe mạnh, nó đã làm ma tính của con người nổi dậy. Con người sẽ độc ác, tàn nhẫn với nhau hơn....

    Đời Cười16/03/2020