Tây Du remix - Kỳ 51: Ngộ Không kiện Phật Tổ. Đại Hồng Chung đả bại người đến từ Tây Thiên

Tây Du remix - Kỳ 51: Ngộ Không kiện Phật Tổ. Đại Hồng Chung đả bại người đến từ Tây Thiên

Đây lại nói về Đại Thánh chạy thoát thân khỏi chùa Thiên Mụ, con khỉ bay một mạch về Hải Vân quan. Đứng trên đèo cao, Ngộ Không lòng dạ bồn chồn. Đại Thánh thấy Ngũ Hành Sơn thấp thoáng từ xứ Đà Nẵng mà lại nhớ ký ức 500 năm trước bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn và được Đường Tăng giải cứu. Tình nghĩa thầy trò sâu đậm, làm sao con khỉ không buồn?

24/07/2020 10:00