6 bước xử lý khủng hoảng

    6 bước xử lý khủng hoảng "ném xúc xích"

    Vì ném xúc xích và tát người bán hàng, một thượng úy công an đã bị đình chỉ công tác 1 tháng và còn có thể bị xử lý nghiêm hơn nữa. Vậy chúng ta cần làm gì khi lâm vào khủng hoảng "ném xúc xích" như trên?

    Biếm Họa14/11/2019