Đổi rác lấy quà: Thời của con và thời của ba

Đổi rác lấy quà: Thời của con và thời của ba

Từ tháng 8 năm nay, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phối hợp với các đơn vị triển khai dự án "Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa tại Hà Nội".

14/09/2020 16:45
Vĩnh biệt truyền hình analog và những chiếc ăng-ten huyền thoại

Vĩnh biệt truyền hình analog và những chiếc ăng-ten huyền thoại

Hôm nay, 1-7-2020, những tỉnh thành cuối cùng tại nước ta đã chính thức tắt sóng truyền hình analog. Đây là công nghệ đã gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ, hình ảnh mang tính tượng trưng nhất chính là những chiếc ăng-ten analog cao vòi vọi. Đó cũng là nơi để những đứa trẻ thể hiện mình "có ích" khi được ba mẹ nhờ... xoay ăn-ten.

01/07/2020 15:40
Bo xì sao cho nó sợ?

Bo xì sao cho nó sợ?

Ngày xưa và bây giờ khác nhau quá nhiều. Thời nay mà xài chiêu "bo xì offline" thì chẳng ai sợ nữa.

30/06/2020 13:59