27 điểm là cao hay thấp?

  27 điểm là cao hay thấp?

  Ngày xưa, chỉ cần 27 điểm là cầm chắc suất đại học, trở thành soái ca bao người ngưỡng mộ. Còn bây giờ cũng giống số phận danh hiệu học sinh tiên tiến mà thôi.

  Biếm Họa01/10/2021
  Nghệ thuật bán hàng

   Nghệ thuật bán hàng

   "Nước đi của 2 bạn thiệt tình tôi chưa nghĩ đến", một người dùng bình luận khi xem video.

   Video03/07/2022