JavaScript is off. Please enable to view full site.
Thời nguyên thủy và thời corona

Thời nguyên thủy và thời corona

Người nguyên thủy hằng ngày được ăn thịt heo rừng thật chứ không phải thịt heo nái giả heo rừng. Họ ăn trái cây sạch, không ngâm hóa chất độc hại.

21/05/2020