JavaScript is off. Please enable to view full site.
Công ty vận chuyển Trung Quốc “đạo” ý tưởng từ video game ăn khách?

Công ty vận chuyển Trung Quốc “đạo” ý tưởng từ video game ăn khách?

Fan của “đấng” Hideo Kojima lại được dịp tung hê những tiên tri bách phát… bết bát trúng của ông, khi một công ty vận chuyển hàng hóa – dân dã là shipping – đã sử dụng ý tưởng của công ty Bridges và nhân vật nòng cốt của game Death Stranding: Sam Porter, do Norman Reedus thủ vai.

09/05/2020 15:30