Cầu truyền hình 'vui cả đôi bên'

    Cầu truyền hình 'vui cả đôi bên'

    Về nội hay về ngoại ăn Tết luôn làm đau đầu các gia đình, nhất là trong mùa dịch, việc đi lại càng phải hạn chế. "Cầu truyền hình" online sẽ là giải pháp vui cả đôi bên.

    Biếm Họa09/02/2021