Cupid đấu với Covid

    Cupid đấu với Covid

    Lễ tình nhân năm nay, nhiệm vụ của thần Tình yêu Cupid thật nặng nề, vừa phải chạy KPI se duyên vừa đảm bảo an toàn phòng dịch Covid.

    Biếm Họa14/02/2021