Ranh giới mong manh

  Ranh giới mong manh

  "Không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy…" (nhà văn Nguyễn Khải)

  Biếm Họa09/09/2021
  Quân trang xưa và nay

   Quân trang xưa và nay

   Cùng là ra trận đương đầu với hiểm nguy nhưng quân trang của lực lượng tuyến đầu ngày nay khác hẳn thời xưa.

   Biếm Họa20/08/2021
   Cứ để ngoại lo

    Cứ để ngoại lo

    Tác động từ 1 năm "online" càng khiến mọi người xích lại gần hơn với cách đi chợ Tết "phi truyền thống".

    Biếm Họa27/01/2022
    Sao mà đỡ được

     Sao mà đỡ được

     Hai chàng trai đau điếng khi liên tục bị bạn dùng chiêu 'dương đông kích tây' đánh vào chân.

     Video27/01/2022