Nghĩa Cười…

    Nghĩa Cười…

    Những năm mình làm việc ở báo Tuổi Trẻ Cười với sếp Nghĩa, phòng TTC hầu như đúng nghĩa với chữ CƯỜI, bởi cả đám nhân viên tếu táo và một ông sếp kỳ quặc!

    Đời Cười27/07/2021