Chuyện tào lao: Tự do

Chuyện tào lao: Tự do

Cô giáo hỏi: Vì sao Nữ thần Tự do lại cầm cây đuốc mà không cầm thứ khác?

16/12/2019 04:03
Em thích nghề này vì nó tự do!

Em thích nghề này vì nó tự do!

Không có nghề nào "tự do" hoàn toàn cả, những người tự nhận là "freelance" cũng thường bị khách hàng đánh thức lúc 12 giờ đêm để sửa thiết kế lần thứ "n"...

24/11/2019 08:45
Bố mẹ đừng cố ngăn cản con

Bố mẹ đừng cố ngăn cản con

Trong lúc cãi cọ với bố mẹ, Michael la lên: " Con muốn tự do, con muốn không có gì ràng buộc, con không muốn trách nhiệm..."

05/11/2019 03:38