JavaScript is off. Please enable to view full site.
Cấm quay phim, chụp ảnh trụ sở xã vì... sợ lộ bí mật nhà nước!

Cấm quay phim, chụp ảnh trụ sở xã vì... sợ lộ bí mật nhà nước!

Tại trụ sở nhiều xã và cả trụ sở UBND huyện T, tỉnh N.A đều đặt biển cấm người dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm... vì sợ lộ bí mật nhà nước. Dư luận cho rằng điều này là hạn chế quyền tự do của người dân trong giám sát hoạt động của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ.

12/10/2019