Bảo tàng virus corona: khi sử gia ghi chép đại dịch cho hậu thế

Bảo tàng virus corona: khi sử gia ghi chép đại dịch cho hậu thế

Hội Lịch sử New York đang bắt đầu thu thập cứ liệu cho một bộ sưu tập nhằm dạy cho thế hệ tương lai biết về đại dịch covid-19 đang xảy ra. Những gì đang diễn ra của ngày hôm nay sẽ trở thành chứng tích và lưu dấu dành cho ngày mai, cho tương lai và những thế hệ sau.

24/04/2020 14:52
Triển lãm

Triển lãm "tương tác" ngủ lại Nhà nghỉ phương Tây của danh họa Edward Hopper

Bức sơn dầu Nhà nghỉ phương Tây, sáng tác 1957, của họa sĩ hiện thực Mỹ Edward Hopper trở thành cuộc hôn phối mới nhất, độc đáo nhất giữa nghệ thuật và công nghệ. Dù không mới, rõ ràng khái niệm thưởng thức tranh của thời đại công nghệ đang tạo ra nhiều khả năng thưởng lãm cực kỳ sinh động.

24/12/2019 09:22