JavaScript is off. Please enable to view full site.
Đánh nhau chỉ vì tranh làn xe ở Malaysia

Đánh nhau chỉ vì tranh làn xe ở Malaysia

Bị người phụ nữ tát, nam thanh niên phản đòn thì bị hai người đàn ông lao đến đánh tới tấp. Sau cuộc ẩu đả, họ giải hòa bằng cách mời nhau đi ăn.

05/12/2019