Đánh ghen không theo 'chuẩn' dân gian

    Đánh ghen không theo 'chuẩn' dân gian

    Trong bức tranh dân gian Đông Hồ diễn tả cảnh đánh ghen thời xưa, người chồng và kẻ thứ 3 luôn yếu thế trước bà vợ đang sôi máu. Gần đây, có những vụ đánh ghen không hề giống với những gì ông bà ta diễn tả, các chị vợ hãy cẩn thận...

    Biếm Họa03/10/2020