Muốn độc thân đâu có dễ!

Muốn độc thân đâu có dễ!

Tuy đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, nhưng người dân muốn xin giấy xác nhận độc thân phải đến từng nơi mình cư trú trước đó để xác nhận tình trạng hôn nhân, mỗi nơi như vậy mất vài ngày mới xong

07/11/2019 05:25
Mã số định danh cá nhân

Mã số định danh cá nhân "xấu xấu bẩn bẩn không ai tán"

Tất cả trẻ sơ sinh sẽ được cấp mã số định danh cá nhân vào năm sau (2020). Mã số gồm 12 chữ số này sẽ theo công dân suốt cuộc đời trong quá trình làm thủ tục hành chính, thay thế cho nhiều loại giấy tờ rắc rối hiện nay.

27/09/2019 20:18