Thưởng Tết nè!

    Thưởng Tết nè!

    Nhiều người lao động nói năm nay có thưởng Tết là vui rồi, không so đo ít hay nhiều, không đòi hỏi tháng 13, 14... như mọi năm.

    Biếm Họa26/12/2021