Hằng tháng, cứ vào dịp mùng 5...

Hằng tháng, cứ vào dịp mùng 5...

Hằng năm cứ vào cuối thu là bọn trẻ nô nức đi khai giảng. Còn người lớn thường nôn nao vào mỗi dịp đầu tháng, khi chưa nghe được âm thanh tin nhắn "ting ting"

05/09/2020 11:20