Tây Du remix - Kỳ 19: Mã Pí Lèng, 5 thầy trò chụp hình tự sướng. Chùa Ba Vong, Đường Tăng đụng giả Quan Âm

    Tây Du remix - Kỳ 19: Mã Pí Lèng, 5 thầy trò chụp hình tự sướng. Chùa Ba Vong, Đường Tăng đụng giả Quan Âm

    Thoát nạn Hoàng Bào tất cả là nhờ vào Ngộ Không. Đường Tăng bèn tha hết mọi lỗi lầm cho Tôn Ngộ Không. Không những thế Đường Tăng còn tặng Ngộ Không 10 phiếu bé ngoan. Tin tức Mỹ Hầu Vương được phiếu bé ngoan truyền về Hoa Quả Sơn - Thủy Liêm Động làm cho phong trào học hành thi cử của Hoa Quả Sơn lên như nước mưa gặp ngập.

    Đời Cười22/06/2020