JavaScript is off. Please enable to view full site.
Ấm chén nhà quan

Ấm chén nhà quan

Năm mươi bốn tỉ thì có là mấy, không bằng một cái móng tay móng chân của mấy dự án đắp chiếu trùm mềm nữa. Vậy mà, người ta làm ầm ầm thấy ghê à.

16/09/2019
Xóm đại gia làm chổi đót

Xóm đại gia làm chổi đót

-Đây là một hiện tượng lạ... nhưng rất đáng khen. Cần nhân rộng điển hình để các quan cùng học tập. Tôi sẽ là người đầu tiên.

11/09/2019
Nghệ thuật thoát hiểm

Nghệ thuật thoát hiểm

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Trong lúc bao nhiêu chiến hữu cùng vây cánh rụng như sung, thì Nghị Hách vẫn bình chân như vại.

06/09/2019