JavaScript is off. Please enable to view full site.
Aliba-bốn và ông Thần ấm

Aliba-bốn và ông Thần ấm

Aliba-bốn lại xới tung cái não của mình. Chàng nghĩ : " Ấm trà để uống trà hay uống rượu, nhưng mà nhà Ali nghèo, không có tiền đong gạo, trà rượu đâu mà uống? Hay là để chưng cho đẹp?...

05/03/2020
Aladdin và Thần Đèn mắc dịch

Aladdin và Thần Đèn mắc dịch

Ý thức phòng dịch của Thần Đèn khiến nhiều người ngỡ ngàng, đúng là "đến thần thánh cũng phải chấp hành nghiêm quy định cách ly". Biếm họa của DAD trên Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay 1.3.2020

01/03/2020
Youtube, ông thần 2 mặt

Youtube, ông thần 2 mặt

Ở thời Công nghiệp 4.0 này, nhân vật “lai” 50% Thần Đèn và 50% Tôn Ngộ Không được gọi là ông Thần YouTube.

09/02/2020
Sư phụ của Thần Đèn

Sư phụ của Thần Đèn

Thần Đèn quyền năng là vậy nhưng cũng chỉ là dạng tép riu so với ông thần chuyên ăn đất công

11/10/2019