JavaScript is off. Please enable to view full site.
Rượu bia và bài toán giao thông 2020

Rượu bia và bài toán giao thông 2020

Cộng, trừ, nhân, chia... Phép toán nào được dùng cho an toàn giao thông? Câu hỏi gây tranh cãi một thời gian dài, cuối cùng phép "chia" đã được lựa chọn, theo đó từ ngày 1-1-2020, cứ uống rượu bia là bị cấm lái xe bất kể "nồng độ cồn em bao nhiêu"

25/12/2019