Sự tích về

Sự tích về "Hoàng thượng"

Mỗi lần "Hoàng thượng" kêu "meo meo" là muốn ban ơn cho loài người. Mấy con sen, nghe Hoàng thượng kêu meo meo mừng hú hồn... tranh nhau đem cá rán dâng cho Hoàng thượng

Đời Cười 14/05/2020