HỌC... HỌC...  HỌC ONLINE THÌ SAO?!

HỌC... HỌC... HỌC ONLINE THÌ SAO?!

"Học online, rồi đi thi, vì tương lai của VietNamese...." - một MV RAP vui vẻ và thú vị do sinh viên trường Đại học FPT sản xuất và gửi cho TUỔI TRẺ CƯỜI

Video 13/05/2020